دریا مدرسی نیا

مدرس دوره های آنلاین

درباره استاد:

دانشجوی  مترجمی زبان آلمانی
سطح c1
دارای مدرک b2 گوته
مدرک تربیت مدرس آلمانی از موسسه گوته و دانشگاه شهید بهشتی(سطح C1)
3 سال سابقه تدریس