دلارام مهدی نژاد

مدرس دوره های آنلاین

دلارام مهدی نژاد

 
  • مدرس a1 تا c1 
  • دانشجوی مترجمی زبان المانی دانشگاه علوم و تحقیقات 
  • دارای مدرک تسداف TDN4 

متد تدریس

“تمرکز تدریسم تدرس اسان و روان گرامر های پیچیده زبان المانیست “