هلیا رشاد

مدرس دوره های آنلاین

درباره استاد:
 دانش آموخته ی گوته و دانشجوی مترجمی آلمانی
۰دارنده ی مدرک TTC از آموزش و پرورش
۰تدریس همراه با تمرینات متنوع Grammatik & Wortschatz
۰پشتیبانی و رفع اشکال 
۰تسلط به  کتب آموزشی مجموعه 
۰آماده سازی برای آزمون های گوته و ÖSD