جیران میرزائی

مدرس دویچ سنتر

درباره استاد:

  • بزرگ شده المان
  • تسلط کامل به زبان و فرهنگ المان 
  • فارق التحصیل یا لیسانس ادبیات و زبان آلمانی  در دانشگاه شهید بهشتی
  •  ۴سال  سابقه تدریس