تینا صمد زاده

مدرس دویچ سنتر

درباره استاد:

گذراندن دوره زبان در  گوته 

دانشجوی مترجمی آلمانی

تسلط کامل به کتب تدریسی مجموعه

کتاب مدرس: اشتارتن ویر
متد تدریس: 

ترجیح خودم برای تدریس کتاب starten wir هست اما این کتاب به صورت خلاصه به یه سری مطالب مهم اشاره کرده که من سر کلاس هام از مثال ها و Wortschatz بیشتری استفاده میکنم تا مطالب کامل برای زبان آموز جا بیوفته.

آدرس

تهران،خیابان آزادی ،برج نو آوری دکتر غریب