• فصل دوم-قسمت اول

  مشاهده ی پادکست

  فصل دوم پادکست دویچ سنتر

  خب این هم از اپیزود اول که قولش رو داده بودیم
  براتون از سال ها بودن در آلمان گفتم
  ازینکه چی شد دانش آموز های تو ایرانم رو بردم اتریش که آلمانی بخونن و در آخر از آرزوم گفتم و پریا تو این قسمت ازین میگه که…

 • فصل دوم-قسمت دوم

  مشاهده ی پادکست

  فصل دوم-قسمت دوم پادکست دویچ سنتر

  مهمان این قسمت: پریا

  این قسمت: کالج و پذیرش از دانشگاه‌های آلمان