در مجموعه ی دویچ سنتر هر آنچه برای مهاجرت به کشورهای آلمانی زبان نیاز داشته باشین ما در اختیار شما قرار میدهیم و حتی اگر فارسی زبانان در کشورهای آلمانی زبان حضور داشته باشند و در داخل خاک آلمان نیز مشکلی داشته باشند ما در کنار شما هستیم.به طور مثال بسیاری از ایرانیان عزیز در کشورهای آلمانی زبان حضور دارند و فرصت رسیدگی به اموال خود در کشور ایران رو ندارند و یا اینکه جهت انجام امور اداری و حقوقی خود در کشور ایران امکان حضور ندارند ، ما به عنوان امین شما میتوانیم تمامی فعالیت های اداری شما بدون نیاز به حضور فیزیکی شما در ایران فراهم کنیم.یا ایرانیانیانی که در خارج از کشور میباشند و نیاز به انجام کارهای اداری در ایران میباشند را میتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون نیاز به حضور شما فراهم کنیم.روند کار به این صورت است که شما به نزدیک ترین سفارتخانه یا کنسولگری ایران به محل زندگی خود مراجعه میفرمایید و یک وکالت در زمینه خواست به همکاران ما میدهین تا ما در ایران تمامی فعالیaت های لازم را برای شما انجام دهیم.