17%
تخفیف

پکیج آموزش زبان آلمانی کادر درمان سطح A2

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

پکیج آموزشی دوره آنلاین کتاب کادر درمان -A2 دوره آنلاین کادر درمان -A2 درس یکم- قسمت اول رایگان پیش نمایش…

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.
17%
تخفیف

پکیج آموزش زبان آلمانی منشن A1.1

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

پکیج آموزشی کتاب منشن A 1.1 کتاب منشن A 1.1 درس یکم-قسمت اول رایگان پیش نمایش درس یکم- قسمت دوم…

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.
17%
تخفیف

پکیج آموزش زبان آلمانی منشن A1.2

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

پکیج آموزشی کتاب منشن A 1.2 محتوای دوره : آموزش و مرور مختصر نکات گرامری توضیح درباره ی نکات و…

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.
17%
تخفیف

پکیج آموزش زبان آلمانی منشن A2.1

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

پکیج آموزشی کتاب منشن A 2.1 محتوای دوره : آموزش و مرور مختصر نکات گرامری توضیح درباره ی نکات و…

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.
51%
تخفیف

پکیج افلاین مرور و تثبیت A1.1

مشاهده رایگان قسمت اول پکیج  

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 980,000 تومان است.
51%
تخفیف
قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 980,000 تومان است.
75%
تخفیف
قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.
75%
تخفیف
قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.