به فصل سوم دویچ پاد خیلی خوش آمدید

 • فصل سوم ، قسمت اول

  مشاهده ی پادکست

  مهمان: جناب آقای دکتر خسرو کارخیران

  این قسمت: نقش و جایگاه احزاب سیاسی در آلمان

  در این قسمت آقای دکتر کارخیران از: تاریخچه‌ی احزاب آلمان از گذشته تا کنون تحولات اجتماعی آلمان از دهه ۸۰ پذیرش مهاجران و نیروهای کار از جنگ‌جهانی دوم تا کنون نابودی نسل‌های محافظه‌گرانه چپ‌گراها آ اِف دِ تبادل سرمایه و خدمات در اروپا شرق آلمان و فاشسیت تاثیر انزواگری آمریکا روی اتحادیه اروپا ودرآخر از نقش احزاب بعداز جنگ‌جهانی می‌گن.د.

 • فصل سوم ، قسمت دوم

  مشاهده ی پادکست

  مهمان: جناب آقای دکتر خسرو  کارخیران

  این قسمت: تاریخ احزاب سیاسی آلمان از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ میلادی

  مخاطبین این قسمت: علاقه‌مندان به تاریخ احزاب آلمان، مهاجرین و افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند.

 • فصل سوم ، قسمت سوم

  مشاهده ی پادکست

  مهمان: جناب آقای دکتر خسرو  کارخیران

  این قسمت: تاریخ احزاب سیاسی آلمان از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ میلادی

  مخاطبین این قسمت: علاقه‌مندان به تاریخ احزاب آلمان، مهاجرین و افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند.

 • فصل سوم ، قسمت چهارم

  مشاهده ی پادکست

  مهمان: جناب آقای دکتر خسرو  کارخیران

  این قسمت: تاریخ احزاب سیاسی آلمان از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ میلادی

  مخاطبین این قسمت: علاقه‌مندان به تاریخ احزاب آلمان، مهاجرین و افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند.