کتاب 162Fragen und Antworten(نسخه الکترونیکی)

Fragen und Antworten 162 دومین منبع مربوط به یک فایل پی دی اف است که یا توجه به نیاز سنجی…

رایگان!

کتاب Deutsch uben(نسخه الکترونیکی)

Wortschatz & Grammatik سطح A1 و اما کتابی خوب و متفاوت از یک انتشارات خوب.انتشارات هوبار ناشر کتاب های منشن…

رایگان!

کتاب Goethe-Zertifikat-A1-Modellsatz-2021 (نسخه الکترونیکی)

نمونه سوالات امتحات گوته نوبتی هم باشه نوبت  نمونه سوالات امتحات گوته  هست که به صورت تخصصی میتونه یکی از…

رایگان!

کتاب Goethe-Zertifikat-A1-Wortliste-2021 (نسخه الکترونیکی)

کتاب لغات سطح A1 گوته در ادامه معرفی منابع تخصصی آزمون گوته از خود موسسه گوته می رسیم به کتاب…

رایگان!

کتاب Pruefungstraining_Start_Deutsch_A1 (نسخه الکترونیکی)

آمادگی شرکت در آزمون گوته (Goethe und OSD) و OSD در سطح (A1)​ اول از همه باید بگیم این آزمون…

رایگان!

کتاب کمک آموزشی -101Fragen und Antworten im Furstellungsgesprach

101Fragen und Antworten im Vorstellungsgespräch هنگامی که قراره جاب آفر داشته باشیم و یا موقعیت شغلی رو دریافت کنیم، نیازه…

رایگان!

کتابOSD Zetifikat A1 (نسخه الکترونیکی)

کتاب نمونه سوالات OSD از جمله کتاب های تخصصی مربوط  به او اس د این کتاب هست این کتاب مناسب…

رایگان!