کتاب 162Fragen und Antworten(نسخه الکترونیکی)

Fragen und Antworten 162 دومین منبع مربوط به یک فایل پی دی اف است که یا توجه به نیاز سنجی…

رایگان!

کتاب BESTE FREUNDE A 1.1 (نسخه الکترونیکی)

کتاب MENSCHEN B 1.1 کتاب منشن b1-1 کتابی مقدماتی برای یادگیری و شروع زبان آلمانی است. که توسط انتشارات بین…

رایگان!

کتاب Deutsch uben(نسخه الکترونیکی)

Wortschatz & Grammatik سطح A1 و اما کتابی خوب و متفاوت از یک انتشارات خوب.انتشارات هوبار ناشر کتاب های منشن…

رایگان!

کتاب Goethe-Zertifikat-A1-Modellsatz-2021 (نسخه الکترونیکی)

نمونه سوالات امتحات گوته نوبتی هم باشه نوبت  نمونه سوالات امتحات گوته  هست که به صورت تخصصی میتونه یکی از…

رایگان!

کتاب Goethe-Zertifikat-A1-Wortliste-2021 (نسخه الکترونیکی)

کتاب لغات سطح A1 گوته در ادامه معرفی منابع تخصصی آزمون گوته از خود موسسه گوته می رسیم به کتاب…

رایگان!
100%
تخفیف

کتاب MENSCHEN A 1.1 (نسخه الکترونیکی)

کتاب MENSCHEN A 1.1 کتاب منشن a1-1 کتابی مقدماتی برای یادگیری و شروع زبان آلمانی است. که توسط انتشارات بین…

50000 – رایگان!
100%
تخفیف

کتاب MENSCHEN A 1.2 (نسخه الکترونیکی)

کتاب MENSCHEN A 1.2 کتاب منشن a1-2 کتابی مقدماتی برای یادگیری و شروع زبان آلمانی است. که توسط انتشارات بین…

50000 – رایگان!
100%
تخفیف

کتاب MENSCHEN A 2.1 (نسخه الکترونیکی)

کتاب MENSCHEN A 2.1 کتاب منشن a2-1 کتابی مقدماتی برای یادگیری و شروع زبان آلمانی است. که توسط انتشارات بین…

50000 – رایگان!