• دوره های عمومی هر ترم شامل 12 جلسه میباشد، هر جلسه شامل سه قسمت میباشد که هر جلسه 50 دقیقه میباشد .
  • کتاب ما در حال حاضر با کتاب های منشن میباشد و هر کتاب رو شما در طول یک ماه به پایان میرسانید.
  • دوره های ما به صورت آنلاین و در پلت فرم بیگ بلو با تن میباشد .
  • همچنین تمامی کتاب های تمرین به صورت آفلاین تهیه شده است که در طول ترم در اختیار زبان آموزان قرار میگیرد تا زبان آموزان بعد از کلاس بتوانند 
  • به صورت آفلاین تمرین ها رو حل کنند و در صورت نیاز جلسه ی بعدی به صورت آنلاین از استاد خود پرسیده شود.

فرم درخواست مشاوره

نام و نام خانوادگی(ضروری)